ค่าระดับน้ำตาลในเลือด ปกติ-สูง-ต่ำ คือเท่าไหร่

  • 1,940
ค่าระดับน้ำตาลในเลือด ปกติ-สูง-ต่ำ คือเท่าไหร่

น้ำตาลในเลือดคืออะไร?

น้ำตาลในเลือดหรือกลูโคส เป็นน้ำตาลประเภทหลักในร่างกาย มันมาจากคาร์โบไฮเดรตที่พบในอาหาร กลูโคสเป็นสิ่งจำเป็นในการให้พลังงานแก่เซลล์ต่างๆ ในร่างกาย รวมถึงเซลล์สมองด้วย
ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณจะผันผวนตลอดทั้งวันเมื่อคุณกิน ออกกำลังกาย และนอนหลับ ความเครียดและฮอร์โมนก็มีบทบาทเช่นกัน ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานควรติดตามระดับน้ำตาลในเลือดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำเกินไป อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง อาจนำไปสู่ความเสียหายของเส้นประสาท หรือความเสียหายของไต และโรคหัวใจได้

 

การวัดระดับน้ำตาลในเลือด

การวัดระดับน้ำตาลในเลือด

 

การวัดค่าน้ำตาลในเลือด

การวัดค่าน้ำตาลในเลือด สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน จะทดสอบด้วยเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งจะวัดปริมาณกลูโคสในตัวอย่างเลือด โดยหลังจากทำความสะอาดผิวหนังด้วยแอลกอฮอล์แล้ว รอให้แอลกอฮอล์ที่ผิวแห้งเสียก่อน ใช้หยดเลือดเพียงเล็กน้อยจากปลายนิ้วหรือผิวหนัง หยดเลือดลงบนแถบทดสอบ และผลลัพธ์จะแสดงค่าของระดับน้ำตาลในเลือดภายในไม่กี่วินาที และข้อมูลที่เรากำลังจะกล่าว คือค่าระดับน้ำตาลในเลือดของคนปกติ และผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานสูง-ต่ำ คือเท่าไรมีดังต่อไปนี้

 

ระดับค่าน้ำตาลในเลือดปกติ สูง-ต่ำ ตามอายุ เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

แสดงตารางเปรียบเทียบระดับน้ำตาลในเลือด ขณะอดอาหารและไม่อดอาหาร เพื่อใช้คัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน และภาวะเสี่ยงก่อนเป็นโรคเบาหวาน

 

ตารางระดับค่าน้ำตาลในเลือดปกติ สูง-ต่ำ ตามอายุ

ตารางระดับค่าน้ำตาลในเลือดปกติ สูง-ต่ำ ตามอายุ

 

การตรวจน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร จะวัดระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากไม่ได้รับประทานอาหารเป็นเวลา 8 ชั่วโมง และโดยทั่วไป จะทำในตอนเช้าก่อนอาหารเช้า ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารอาจบ่งชี้ว่า บุคคลนั้นเป็นโรคก่อนเป็นเบาหวาน หรือเป็นโรคเบาหวาน โดยพิจารณาจากช่วงต่อไปนี้

  • ระดับน้ำตาลปกติ: 99 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หรือต่ำกว่า
  • ระดับน้ำตาลภาวะก่อนเป็นเบาหวาน: 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ถึง 125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
  • ระดับน้ำตาลโรคเบาหวาน: 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หรือสูงกว่า

 

การตรวจน้ำตาลในเลือดแบบไม่อดอาหาร ไม่จำเป็นต้องให้บุคคลงดรับประทานอาหารล่วงหน้า ระดับน้ำตาลในเลือดโดยไม่อดอาหาร อาจบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นเป็นโรคก่อนเป็นเบาหวาน หรือเป็นเบาหวานโดยพิจารณาจากช่วงต่อไปนี้

 

  • ระดับน้ำตาลปกติ: 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หรือต่ำกว่า
  • ระดับน้ำตาลภาวะก่อนเป็นเบาหวาน: 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ถึง 199 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
  • ระดับน้ำตาลโรคเบาหวาน: 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หรือสูงกว่า

 

ระดับน้ำตาลในเลือดเท่าไหร่ที่เป็นอันตราย?

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เกิดขึ้นเมื่อระดับกลูโคสของแต่ละบุคคลลดลงต่ำกว่า 70 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อระดับกลูโคสลดลงต่ำกว่า 54 มิลลิกรัม/เดซิลิตร และอาจทำให้เป็นลมได้ น้ำตาลในเลือดต่ำเป็นเรื่องปกติในผู้ที่เป็นเบาหวานประเภท 1 และต้องได้รับการรักษา


ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เกิดขึ้นเมื่อระดับกลูโคสของแต่ละบุคคลเพิ่มขึ้นเป็น 240 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หรือสูงกว่า และหากไม่ได้รับการรักษา ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงอาจทำให้เกิดภาวะกรดคีโตซิส ซึ่งเป็นภาวะที่เรียกกันทั่วไปว่าอาการโคม่าจากเบาหวานได้

 

บทความสุขภาพอื่นๆ